سایر تورها

18,800,000 ریال

تور ترکیبی تفلیس و باتومی

کشور گرجستان به دلیل داشتن موقعیت خاص استراتژیکی و بدلیل نزدیکی به ترکیه و روسیه، همواره پتانسیل تبدیل شدن به ‏یکی از مقاصد گردشگری را دارد.

اطلاعات بیشتر