سایر تورها

تور قبرس اروپایی

قبرس، این جزیره کوچک تاریخی غنی دارد.. موقعیت فریبنده قبرس در طول قرن ها مایه فخر کسانی بوده که به قدرت رسیدند.

اطلاعات بیشتر